iet

Program porównań PM-04/M/01/18

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. napięcia stałego i przemiennego, prądu stełego i przemiennego oraz rezystancji

Obiekt porównań - multimetr cyfrowy