agilent

Program porównań PM-04/M/01/22

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m. cz. napięcia stałego i przemiennego, prądu stałego i przemiennego oraz rezystancji multimetrem cyfrowym

Obiekt porównań - Multimetr cyfrowy 6,5 cyfry

Pełna informacja o programie

Wniosek o udział w badaniu biegłości dla laboratoriów akredytowanych

 
 
 
fluke1523.jpg

Program porównań PM-05/T/01/22

Program badania biegłości w zakresie pomiarów temperatury termometrem elektrycznym

Obiekt porównań - Termometr elektryczny

Pełna informacja o programie

Wniosek o udział w badaniu biegłości dla laboratoriów akredytowanych

 
 
800x-_Page-54-SRA-and-SRB.jpg

Program porównań PM-03/R/03/22

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych - rezystancji DC

Obiekt porównań - zestaw rezystorów DC

Pełna informacja o programie

Wniosek o udział w badaniu biegłości dla laboratoriów akredytowanych

Wniosek o udział w badaniu biegłości dla laboratoriów nieakredytowanych

 
 
 
800x-_Page-54-SRA-and-SRB.jpg

Program porównań PM-03/R/02/22

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych - rezystancji DC

Obiekt porównań - zestaw rezystorów DC

Pełna informacja o programie

Wniosek o udział w badaniu biegłości dla laboratoriów akredytowanych

Wniosek o udział w badaniu biegłości dla laboratoriów nieakredytowanych

 
 
 
tektronix

Program porównań PM-02/C/01/22

Program badania biegłości w zakresie pomiarów pojemności elektrycznej multimetrem cyfrowym

Obiekt porównań - Multimetr cyfrowy

 
 
 
tektronix

Program porównań PM-09/F/01/22

Program badania biegłości w zakresie pomiarów częstotliwości multimetrem cyfrowym

Obiekt porównań - Multimetr cyfrowy