agilent-34401a.jpg

Program porównań PM-04/M/01/22

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. oraz rezystancji - pomiary wykonywane multimetrem cyfrowym 6,5 cyfry

 

 
fluke1523.jpg

 

Program porównań PM-05/T/01/22

Program badania biegłości w zakresie pomiarów temperatury termometrem elektrycznym

 

 

iet

Program porównań PM-01/L/xx/xx

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. - indukcyjności

iet

Program porównań PM-02/C/xx/xx

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. - pojemności

iet

Program porównań PM-03/R/xx/xx

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. - rezystancji DC