iet

Program porównań PM-01/L/xx/xx

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. - indukcyjności

iet

Program porównań PM-02/C/xx/xx

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. - pojemności

iet

Program porównań PM-03/R/xx/xx

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. - rezystancji AC

iet

Program porównań PM-04/M/xx/xx

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. oraz rezystancji - pomiary wykonywane multimetrem cyfrowym 6,5 cyfry

iet

Program porównań PM-05/T/xx/xx

Program badania biegłości w zakresie pomiarów temperatury termometrem elektrycznym