iet

Program porównań PM-03/R

Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów wilekości elektrycznych - rezystancji DC

iet

Program porównań PM-03/L

Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów wilekości elektrycznych - indukcyjności własnej

iet

Program porównań PM-03/C

Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów wilekości elektrycznych - pojemności elektrycznej