iet

Program porównań PM-04/M/01/18

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. - napięcia stałego i przemiennego, prądu stełego i przemiennego oraz rezystancji multimetrem cyfrowymiet

Program porównań PM-03/R/01/18

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. - rezystancji ACiet

Program porównań PM-03/R/02/18

Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów wilekości elektrycznych - rezystancji DCiet

Program porównań PM-03/L/01/18

Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów wilekości elektrycznych - indukcyjności własnejiet

Program porównań PM-03/C/01/18

Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów wilekości elektrycznych - pojemności elektrycznej