W latach 2005 - 2019 Jednostka Porównań Międzylaboratoryjnych zorganizowała dziewięć programów porównań.iet

Program porównań PM-05/T/01/18

Program badania biegłości w zakresie pomiarów temperatury

Obiekt porównań - termometr elektroniczny

Liczba uczestników: 4

Czas realizacji: 2018.09 - 2019.01iet

Program porównań PM-04/M/01/16

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. napięcia stałego i przemiennego, prądu stałego i przemiennego oraz rezystancji multimetrem cyfrowym - II tura

Obiekt porównań - multimetr 6 ½ cyfry

Liczba uczestników: 4

Czas realizacji: 2017.01 - 2017.06iet

Program porównań PM-02/C/01/15

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz.

Obiekt porównań - kondensator wzorcowy

Liczba uczestników: 8

Czas realizacji: 2015.06 - 2016.06agilent

Program porównań PM-04/M/01/14

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m. cz. napięcia stałego i przemiennego, prądu stałego i przemiennego oraz rezystancji multimetrem cyfrowym.

Obiekt porównań - multimetr 6 ½ cyfry

Liczba uczestników: 10

Czas realizacji: 2014.12 - 2016.04guildline

Program porównań PM-03/R/01/13

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz.

Obiekt porównań - zestaw rezystorów wzorcowych

Liczba uczestników: 7

Czas realizacji: 2013.09 - 2015.08agilent

Program porównań PM-04/M/1/12

Program porównań międzylaboratoryjnych dwustronnych w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych dc i m.cz. - napięcia i prądu stałego i przemiennego

Obiekt porównań - multimetr 6 ½ cyfry

Liczba uczestników: 2

Czas realizacji: 2012.06 - 2012.07agilent

Program porównań PM-04/M/10

Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych dc i m.cz. - napięcia i prądu stałego i przemiennego oraz rezystancji multimetrem cyfrowym

Obiekt porównań - multimetr 6 ½ cyfry

Liczba uczestników: 14

Czas realizacji: 2010.04 - 2012.04guildline

Program porównań PM-03/R/2008

Porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych - rezystancji DC

Obiekt porównań - zestaw rezystorów

Liczba uczestników: 13

Czas realizacji: 2008.01 - 2009.09guildline

Program porównań

Porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych - rezystancji

Obiekt porównań - zestaw rezystorów

Liczba uczestników: 5

Czas realizacji: 2006.01 - 2007.04guildline

Program porównań

Porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych - rezystancji

Obiekt porównań - zestaw wzorców pojemności elektrycznej i zestaw wzorców indukcyjności własnej

Liczba uczestników: 2

Czas realizacji: 2005.10 - 2007.04