W latach 2005 - 2022 Jednostka Porównań Międzylaboratoryjnych zorganizowała dziewięć programów porównań.

 

iet

Program porównań PM-03/R/01/22

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych - rezystancji AC

Obiekt porównań - miernik rezystancji AC

Liczba uczestników: 1

Czas realizacji: 2022.01 - 2022.02

PROGRAM ZAKOŃCZONY

 

 

 

iet

Program porównań PM-04/M/01/21

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. napięcia stałego i przemiennego, prądu stałego i przemiennego oraz rezystancji

Obiekt porównań - multimetr cyfrowy

Liczba uczestników: 5

Czas realizacji: 2021.02 - 2021.08

 

iet

Program porównań PM-04/M/02/21

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. napięcia stałego i przemiennego oraz prądu stałego

Obiekt porównań - multimetr cyfrowy

Liczba uczestników: 1

Czas realizacji: 2021.01 - 2021.05

 

iet

Program porównań PM-07/K/01/21

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych napięcia stałego i prądu stałego

Obiekt porównań - kalibrator

Liczba uczestników: 1

Czas realizacji: 2021.01 - 2021.05

 

iet

Program porównań PM-08/P/01/21

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych mocy pradu elektrycznego

Obiekt porównań - analizator mocy

Liczba uczestników: 1

Czas realizacji: 2021.02 - 2021.04

 

iet

Program porównań PM-04/M/01/18

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. napięcia stałego i przemiennego, prądu stełego i przemiennego oraz rezystancji

Obiekt porównań - multimetr cyfrowy

Liczba uczestników: 17

Czas realizacji: 2018.09 - 2020.06

 

iet

Program porównań PM-05/T/01/18

Program badania biegłości w zakresie pomiarów temperatury

Obiekt porównań - termometr elektroniczny

Liczba uczestników: 4

Czas realizacji: 2018.09 - 2019.01

 

iet

Program porównań PM-04/M/01/16

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. napięcia stałego i przemiennego, prądu stałego i przemiennego oraz rezystancji multimetrem cyfrowym - II tura

Obiekt porównań - multimetr 6 ½ cyfry

Liczba uczestników: 4

Czas realizacji: 2017.01 - 2017.06

 

iet

Program porównań PM-02/C/01/15

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz.

Obiekt porównań - kondensator wzorcowy

Liczba uczestników: 8

Czas realizacji: 2015.06 - 2016.06

 

agilent

Program porównań PM-04/M/01/14

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m. cz. napięcia stałego i przemiennego, prądu stałego i przemiennego oraz rezystancji multimetrem cyfrowym.

Obiekt porównań - multimetr 6 ½ cyfry

Liczba uczestników: 10

Czas realizacji: 2014.12 - 2016.04

 

guildline

Program porównań PM-03/R/01/13

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz.

Obiekt porównań - zestaw rezystorów wzorcowych

Liczba uczestników: 7

Czas realizacji: 2013.09 - 2015.08

 

agilent

Program porównań PM-04/M/1/12

Program porównań międzylaboratoryjnych dwustronnych w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych dc i m.cz. - napięcia i prądu stałego i przemiennego

Obiekt porównań - multimetr 6 ½ cyfry

Liczba uczestników: 2

Czas realizacji: 2012.06 - 2012.07

 

agilent

Program porównań PM-04/M/10

Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych dc i m.cz. - napięcia i prądu stałego i przemiennego oraz rezystancji multimetrem cyfrowym

Obiekt porównań - multimetr 6 ½ cyfry

Liczba uczestników: 14

Czas realizacji: 2010.04 - 2012.04

 

guildline

Program porównań PM-03/R/2008

Porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych - rezystancji DC

Obiekt porównań - zestaw rezystorów

Liczba uczestników: 13

Czas realizacji: 2008.01 - 2009.09

 

guildline

Program porównań

Porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych - rezystancji

Obiekt porównań - zestaw rezystorów

Liczba uczestników: 5

Czas realizacji: 2006.01 - 2007.04

 

guildline

Program porównań

Porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych - rezystancji

Obiekt porównań - zestaw wzorców pojemności elektrycznej i zestaw wzorców indukcyjności własnej

Liczba uczestników: 2

Czas realizacji: 2005.10 - 2007.04