Jednostka powstała w wyniku realizacji projektu w ramach:

 • Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
  • Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
   • Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw
    • Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu

 

Celem projektu strukturalnego SPOWKP/1.1.2/183/032 Opracowanie i wdrożenie systemu porównań dla laboratoriów wielkości elektrycznych w Polsce było opracowanie metodologii i systemu prowadzenia porównań międzylaboratoryjnych dla laboratoriów wzorcujących w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych oraz jego wdrożenie i przetestowanie w 5 laboratoriach. W ramach projektu były opracowywane procedury dla Jednostki Porównań międzylaboratoryjnych, umiejscowionej w Instytucie Łączności w Warszawie, która po uzyskaniu akredytacji PCA będzie wdrażała system porównań międzylaboratoryjnych. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących i dokument DA-05 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca badań biegłości/porównań miedzylaboratoryjnych w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów, wymaga od laboratoriów posiadania procedur sterowania jakością, które mają zapewnić stałe monitorowanie miarodajności wyników badań/wzorcowań dostarczanych klientom. Jednym z istotnych narzędzi służących temu monitorowaniu jest udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych. Obiektami porównań międzylaboratoryjnych przeprowadzanych w ramach projektu były wzorce pojemności elektrycznej, indukcyjności własnej i rezystancji zakupione w ramach projektu.

 

Obiekty badań:

 • wzorce indukcyjności własnej firmy IET Labs Inc. o wartościach: 100 μH, 10 mH, 100 mH, 1 H.
 • wzorce pojemności elektrycznej firmy IET Labs Inc. o wartościach: 100 pF, 1000 pF, 1 μF, 10 μF.
 • wzorce rezystancji firmy H.Tinsley & CO LTD. o wartościach: 25 Ω,100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 M.Ω

 

W skład konsorcjum wchodziło 5 partnerów z Polski:

 • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji - główny beneficjent
 • Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Energetyki Jednostka Badawczo Rozwojowa
 • Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
 • METROTEST Sp. z o.o.
 • ZPBE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o.

 

 

Koordynatorem projektu był KIGEiT. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Strona http://www.kigeit.org.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.