iet

Program porównań PM-04/M/01/18

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. napięcia stałego i przemiennego, prądu stełego i przemiennego oraz rezystancji

Obiekt porównań - multimetr cyfrowy


iet

Program porównań PM-03/R/01/17

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. - rezystancji AC

Obiekt porównań - miernik rezystancji uziemienia