iet

Program porównań PM-03/R/01/17

Program badania biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych DC i m.cz. - rezystancji AC

Obiekt porównań - miernik rezystancji uziemienia